ÉSZAKERDŐ Zrt.

Észak-Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Deák tér 1.

Elérhetőségek
Telefon: +36-46-501-501
Fax: +36-46-501-505
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Web: http://www.eszakerdo.hu

GPS: 48.105833, 20.783333

 

Az ERDŐ unokáink öröksége!

Információ

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. az ország északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gazdálkodik.

A Társaság kezelésében lévő összes terület 107 ezer hektár, melyből az erdőterület 103 ezer hektár, amely az ország erdőterületének 6 %-át teszi ki. Erdeinek túlnyomó részét az Északi Középhegység erdőgazdasági tájcsoport keleti felének tájai ölelik fel. A tájcsoport domborzati, vízrajzi jellemzői, talajviszonyai igen változatosak, s ezekkel összefüggésben a hegyekkel és völgyekkel szaggatott tájak fatenyészeti viszonyai is nagyon változatos képet mutatnak. Bár a jelenlegi erdőterületeken igen jó fejlődésű és nagy fatömeg hozamú állományokat is találunk, nagy területeket borítanak olyan állományok, amelyeknek fahozama nem kielégítő. Az őshonos fafajok közül a kocsánytalan tölgy, és a bükk foglalja el a terület 2/3 részét, s ugyanezek alkotják az élőfa készlet 69 %-át. A megyényi terület és rajta a hatalmas erdővagyon az ÉSZAKERDŐ Zrt. gazdálkodásának alapja. E mellett szolgálja az embernek a természet iránt támasztott igényeit, egyszersmind biztosítania kell természeti környezetünk védelmét.

 
 

Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. főtevékenysége az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, melyet a 14 hagyományos erdészet működtetése révén lát el. A fa újratermelhető nyersanyag és energia forrás. A részvénytársaság az erdővel való gazdálkodást a törvény által meghatározott "fenntartható" módon gyakorolja. Hosszabbtávú erdőtervek szerint egyenletesen termeli ki a vágásérett erdőt, s a levágott állomány helyett folyamatosan újat hoz létre. A fiatal erdőt a vágásfordulóig előre meghatározott célok érdekében neveli. Ennek az ismétlődő körfolyamatnak a rendszeres és egyenletes eredményessége érdekében az ÉSZAKERDŐ Zrt. a természetszerű, természet közeli erdőgazdálkodásra törekszik, ezért szorgalmazza, elősegíti az erdők természetes felújítását. Cégünk erdősítéseiben favorizálja az őshonos fő- és elegyfafajokat, az erdőnevelés során ezek alkotta célállományok kialakulását támogatja. Radikális megoldásként évtizedek óta alkalmazza a szerkezet-átalakítást. Erdeiben a felújítási, nevelési és fakitermelési munka szakaszban egyaránt a természetest megközelítő változatosság létrehozására törekszik. Ez az állapot a gazdag és harmonikus erdei életközösség kialakulásának feltétele, amelynek biztosítását és megőrzését a Társaság alapfeladatának tekinti. A Részvénytársaság fentiek jegyében - kíméletes technológiák alkalmazásával - évente átlag 150-200 ha mesterséges erdősítést végez el, 600-700 ha új erdőt ad át, és 6000-7000 ha-on végez ápolási munkát. Fakitermeléssel érintett terület - az előhasználatokkal együtt - átlagosan 5000 ha évente, amelyről 230 ezer nettó m3 fa kerül letermelésre. A kitermelt fának 96 %-a kerül -hengeres állapotban, ipari vagy fűtési célra - közvetlenül piacra. A társaság mindösszesen 5-6 ezer m3 faanyag feldolgozását végzi fűrész üzemében, mely során főként fűrészárut állít elő. Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. által kezelt terület természeti értékekben igen gazdag. Ezek megóvását - különböző fokú - védettség szolgálja. A Társaság összes gazdálkodási területének 46 %-a védett, melyből 30 %-a Nemzeti Park és 16 % a Tájvédelmi Körzet. A kezelt területből összesen 83,2 ezer hektár a kijelölt NATURA 2000 terület.
A természetvédelmi korlátozásokkal érintett terület összesen 83 ezer hektár, a kezelt terület 78 %-a. A természet és az emberi környezet védelme érdekében annak megszerettetését, megismertetését is céljának tekinti az Erdőgazdaság. Gyermekek és felnőttek számára egyaránt tanulságos erdei tanösvényeket hozott létre, ahol szakszerű vezetés segítségével bővíthetik a természettel kapcsolatos ismereteiket. A Társaság részt vesz az országos erdei iskola-programba is, amelynek folyamatos fejlesztését az ifjúság természetszeretetének és a jövő generációk életminőségének növelése érdekében vállalja. Közjóléti tevékenységeink között meghatározó szerepet tölt be két erdei vasutunk működtetése. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút és a Pálházi Állami Erdei Vasút évente közel 200-250 ezer utast szállít. Mindkét vasutunk fontos kiegészítője az erdei iskolai programoknak. A társaság árbevételeiből fedezi erdőkezelési alapfeladatainak elvégzését, a szervezet működtetését, és annak jelentős részét közvetlenül, vagy közvetve közjóléti, közcélú tevékenységre fordítja. E mellett a költségvetésbe évente közel nettó 1 milliárd forintot fizet be különféle adók, illetékek, járulékok formájában. A társaság 350 főállású munkavállalóval végzi feladatait a nemzetgazdasági átlag alatti jövedelmi viszonyok között. Több éve folyamatosan 200-600 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz az erdőápolási munkák elvégzésére, és 1000-1500 fő más vállalkozásban dolgozónak ad munkalehetőséget.

 

 

 

Zay Adorján
vezérigazgató

 
         

Szállások

Szelcepusztai turistaház

Észak-Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szin, Szelcepuszta

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Szelcepusztai turistaháza 7 szobában 40 fő férőhellyel rendelkezik. Az épület és környezete, mint erdei iskola is működik.

Részletek

Fónagysági turistaszálló

Észak-Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Varbó, Fónagyság

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Fónagysági turistaszállója 11 szobában 48 férőhellyel rendelkezik. Az épület és környezete otthont ad egy erdei iskolának is.

Részletek

Erdő-, és vadgazdálkodás összhangban a természettel.

Vadászati Tájékoztató

A vadgazdálkodás és a vadászat a Részvénytársaságnak kiemelt jelentőségű tevékenysége. A saját kezelésben üzemeltetett vadászterület mintegy 70 ezer hektár, főként hegyvidéki, erdővel borított vidék. Varázsát egyedülálló növény- és állatvilágának köszönheti. Páratlanul romantikus erdeinek mindig föllelhető nagyvadjai a szarvas, a vaddisznó és a muflon.

A terület értékét növeli a ritka ragadozók felbukkanása is: az utóbbi években egyre honosabb a hiúz, a farkas, a vadmacska, a parlagi és a szirti sas.

A szarvasbikák agancsa mutatós, viszonylag könnyű, 5-9 kg-os. Jellemző a területre a tiszta vérvonalú vaddisznóállomány, jól fejlett kanokkal és ép, remek agyarakkal. A muflonok a mostoha hegyi viszonyok között megőrzik eredeti vadságukat, s ez vadászati értéküket növeli.

A belföldi bérvadászat feltételei:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vadászvendégek!

Az ÉSZAKERDÕ Zrt. az idén is szeretettel várja Önöket. Vadászati osztályunk a 2014/2015. évi vadászati szezonban ismét szívesen áll rendelkezésükre a cég üzemi vadászterületein történő vadászat szervezésében és vadászatra vonatkozó kívánságok teljesítésében.

Tájékoztatjuk vadászvendégeinket, hogy vadászaton csak érvényes vadászjeggyel / vadászati engedéllyel, fegyvertartási engedéllyel /, fegyver útlevéllel rendelkező vadász vehet részt.

3525 Miskolc, Deák tér 1.
Telefon: (46) 501-509, 501-510
Fax: (46) 501- 511
 

Jelentkezés esetén kérjük konkrét igényeiket (résztvevők, tervezett időpont, vadfaj, darabszám, trófeasúly stb.) megadni szíveskedjenek.

Vadászvendégeket kizárólag írásbeli megrendelés alapján tudunk fogadni! A bérvadászat megrendeléséhez kitöltendő formanyomtatvány innen tölthető le.

Programlehetőségek

Megtekintés Google Térképen
GPS: 48.105833, 20.783333

rendezvények