NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Észak-Alföld, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

Elérhetőségek
Telefon: (56) 512 110
Fax: (56) 512 120
E-mail: nefag@nefag.hu
Web: http://www.nefag.hu

GPS: 47.199557, 20.193562

 

Társaságunk több mint 31000 hektár állami tulajdonú erdőterület vagyonkezelését végzi.

Információ

Társaságunk, a több mint hatvan éves múlttal rendelkező NEFAG Zrt., ma már több mint 31.000 hektár állami tulajdonú erdőterület vagyonkezelését végzi. A cég korábbi jogelődje a Szolnok Megyei Állami Erdőgazdaság 1950 augusztus 1-jén alakult meg az ország egyik legfátlanabb vidékén, mindössze 126 ha állami erdőterületen. Ezt követően jelentős területnövekedés következett, melyben komoly része volt annak, hogy a térségben hatalmas erdőtelepítési, fásítási munkát végeztek elődeink.

Gazdálkodási területünk Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Pest megye déli részén található. Tevékenységünket három egység: a Szolnoki Erdészet, a Pusztavacsi Erdészet és a Monori Erdészet működése révén látjuk el.

A NEFAG Zrt. alapvető tevékenységi köre az erdőgazdálkodás, ezen belül a mag- és csemetetermelés, erdőfelújítás, erdőnevelés és erdőhasználat, erdészeti közcélú és közjóléti tevékenység, vadászat és vadgazdálkodás, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások.

Az állami erdőgazdaságok rangsorában a gazdálkodási adottságok tekintetében, mint a klíma, az éghajlat a talajviszonyok, igen kedvezőtlen helyezést tudhat magáénak társaságunk, mégis e mostoha viszonyok között is rendkívüli értéket tart fenn és hoz létre folyamatosan. Ez az érték a nemzet vagyonának része, az Alföldi erdő, amelynek történelmi jelentősége és múltja van, mely a mai napig is több tízezer ember számára ad fát, jó levegőt, munkát, kikapcsolódást, életet.

Erdőgazdaságunk legfontosabb küldetése az elődeinktől örökölt - tudatos, elhívatott állhatatos munkával létrehozott- erdők szakszerű, a tartamos erdőgazdálkodás kívánalmainak megfelelő kezelése, annak érdekében, hogy a ránk bízott erdők teljes mértékben betölthessék gazdasági, szociális, közjóléti és védelmi rendeltetésüket.

Munkánk szorosan összefonódik a természetvédelmi feladatok ellátásával. Társaságunk védett területe: 1199 hektár (4%). Nem védett területen található NATURA 2000 terület: 3618 hektár, összesen 4817 hektár (15%)  áll természetvédelmi oltalom alatt.

Törekvésünk az, hogy a környezetünkre, természeti erőforrásainkra egyre nagyobb figyelmet fordítva, biztosítsuk a fenntartható gazdálkodás feltételeit, megfeleljünk a gazdálkodás és a természetvédelem kettős követelményrendszerének.

Tevékenységünk során bizonyítani kívánjuk azt, hogy az Alföldi erdőgazdálkodás a nemzeti erdővagyon fenntartásának, bővítésének elválaszthatatlan része, a vidék gazdálkodásának nélkülözhetetlen eleme.

Munkánk nyomán egyre több hasznosítatlan terület kerül gazdálkodás alá, változatos, hangulatos, természetközeli erdőtáj alakul ki, amely révén fejlődik a környezettudat, biztosíthatók a társadalom részéről elvárt közjóléti szolgáltatások és a felhasználók faanyagellátása is.

Küldetésünk teljesítésében minden természetkedvelő, erdőt féltő és szerető, erdőt látogató, tevékenységünket megismerni szándékozó partner együttműködésére számítunk.

Szállások

Pusztavacsi Vendégház

Közép-Magyarország, Pest megye
Pusztavacs, Erdész köz 1.

Budapesttől 55 kilométerre, az ország közepén, Pusztavacs határában, erdei csendes, tiszta levegőjű környezetben épült vendégház.

Részletek

Részvénytársaságunk két megye határán belül folytat vadgazdálkodási, illetve vadászati tevékenységet.

A NEFAG Zrt. eszmeisége szerint: a mindenkori erdész- és vadászgenerációk kiemelten fontos küldetése, hogy az erdő és vad interakciójában a helyenként kibillent egyensúlyt helyre hozza és féltő gonddal őrizze az eleinktől kapott gazdag örökséget – a magyar erdőt és a benne élő csodálatos vadállományt – mint két elválaszthatatlan egységet alkotó egészet.

Részvénytársaságunk két megye határán belül folytat vadgazdálkodási, illetve vadászati tevékenységet. Gazdálkodási egységeink - a vadászható vadfajok által meghatározott – jellegüket tekintve is elkülönülnek. Az alföld klasszikusan vadászható apróvadfajaival, mintegy 5000 ha-os területen gazdálkodunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcag – Apavárán. Nagyvad vonatkozásában a Pest Megye délkeleti részén elhelyezkedő, - Szász-Coburg Ágoston 1838-ban dámmal honosított – Pusztavacs-Mikebudai 9130 ha-os területen tevékenykedünk. A minőség és a mennyiség tekintetében egyaránt, a hosszú távon fenntartható vadgazdálkodás jegyében végezzük munkánkat. Ennek szellemében évente mintegy 400 db dámot, 250 db őzet, 250 db vaddisznót hasznosítunk. Apróvadterítékünk éves nagyságrendje a 2000 db-os fácán, a 2000-2500 db-os réce és a 100-200 db mezei nyúl elejtéséből összegeződik.

Vadgazdálkodásunkat, illetve vadászatainkat szellemiségükben valamint külsőségeikben egyaránt, a hagyományok iránti elhivatottság, az igényes megvalósítás és a kulturált körülmények jellemzik.

Reményeink szerint érdeklődésével, illetve látogatásával lehetőséget nyújt szakszemélyzetünk részére, hogy vadászélményeinek krónikáját ékes betűkkel mi is gyarapíthassuk.

Bővebb információ: http://nefag.hu/vadaszat

Aktuális árjegyzékünk ide kattintva érhető el.

Programlehetőségek

Megtekintés Google Térképen
GPS: 47.199557, 20.193562

rendezvények