Vértesi Erdő Zrt.

Közép-Dunántúl, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 63.

Elérhetőségek
Telefon: 34 316-733
Fax: 34 316-226
E-mail: info@verteserdo.hu
Web: http://www.verteserdo.hu

 

Fő tevékenységeink az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, fafeldolgozás és a faszéntermelés.

Információ

Cégünk a Vértes hegység, a Gerecse, a Császári-dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül közel 45 000 ha állami tulajdonú erdőterület kezelője. Fő tevékenységeink az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, fafeldolgozás és a faszéntermelés.

Gazdálkodásunkat szigorúan szabályozott szakmai, jogi, és közgazdasági feltételek mellett, állami erdőtervek és vadgazdálkodási tervek alapján, erdészeti-, vadászati-, és természetvédelmi szakhatóságok jóváhagyásával és felügyeletével végezzük.

Az erdővel szemben támasztott társadalmi igények köre fokozatosan bővül. Biztosítanunk kell a fát, mint megújuló nyersanyagot, valamint sok vidéki család számára a megélhetést. Egyre több figyelmet kell fordítanunk a környezetünkben végbemenő természeti változásokra és mindenkire akik pihenés vagy tanulás céljából keresik fel erdeinket.

A ránk bízott óriási értéket, bonyolult életközösséget az erdőt, a jövő nemzedékeinek csak úgy tarthatjuk fenn, ha alaposan átgondolt, biztos szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást folytatunk.

Történelmi léptékkel mérve szemvillanásnyi, csupán néhány röpke évezreden át napjainkig tartó időszak alatt a civilizáció oltárán az erdő hozta a legnagyobb áldozatot. Azonban az erdészek tudják, hogy az erdő örök, mivel a természetnek megvan az eszköztára ahhoz, hogy minden faj populációját az egész számára optimális keretek között tartsa.

Erre utal az alábbi versidézet is M. Lenau német költő tollából:

"S míg szól a fák finom zenéje,

egy halk sugallat hinni késztet

Hogy minden múlás és enyészet,

a lét boldog titkos cseréje."

Mindezekből, következően nem lehet más törekvésünk, hogy munkánk során a velünk szemben támasztott igényeknek a lehető legjobban megfeleljünk.

Erdészüdvözlettel:

Macsek Lajos
vezérigazgató

 

Programlehetőségek

rendezvények